Ασπα Τζουαννάκη & Κατερίνα Σεμερτζάκη

Ασπα Τζουαννάκη & Κατερίνα Σεμερτζάκη

A few words about the broadcaster